Aktualita

Brno, ČR / Lucembursko, 8. prosince 2020

Nová Zbrojovka má schválenou změnu územního plánu a posouvá se do další fáze rozvoje

Brno, 8. prosince 2020 – Území bývalé Zbrojovky se letos výrazně proměnilo a byla dokončena první, respektive nultá fáze rozvoje. Minulý měsíc také po dlouhých 12 letech došlo ke schválení změny územního plánu, čímž projekt dostal zelenou pro plnohodnotné zahájení rozvoje jednoho z největších brownfieldů v Brně. Projekt se tak, po úspěšném dokončení první kancelářské budovy a jejího okolí a po nastěhování prvních nájemců Kiwi.com a Axians, posouvá do přípravy první ucelené etapy rozvoje projektu na jihu území.

Po více než deseti letech došlo k dlouho diskutované a připravované změně územního plánu, která umožní realizovat návrhy na nových funkčních plochách na území o velikosti 22 ha v Brně-Židenicích.

Mám radost, že se tuto lokalitu po tak dlouhé době daří probouzet k životu, říká Filip Chvátal, radní města Brna pro oblast územního plánování a rozvoje. Jsem rád, že můžeme jako město spolupracovat na proměně tohoto brownfieldu na kvalitní prostor a že se nám podařilo připravit a schválit změnu územního plánu, která jeho rozvoj umožní. Věřím, že tento projekt, který pomůže mimo jiné i k větší kompaktnosti našeho města, bude pro Brno i jeho obyvatele přínosem, doplňuje.

Nové plochy se budou týkat jak bydlení, administrativy a služeb, tak i veřejné a občanské vybavenosti, zafixování polohy budoucí nové městské třídy a dopravních napojení do areálu a limitů území. Velmi vítáme, že vedení města Brna jednohlasně podpořilo změnu územního plánu a jako jednu ze svých priorit si stanovilo podporu a aktivní spolupráci při rozvoji brownfieldů. To významně napomáhá snižovat míru suburbanizace ve městě a využít potenciálu okolního již zastavěného území, uvádí Miroslav Pekník, ředitel developmentu pro brněnský region v CPI Property Group, která je vlastníkem a investorem projektu Nová Zbrojovka. Pro projekt Nová Zbrojovka se jedná o jeden ze zásadních dokumentů, na základě, kterého lze zahájit plnohodnotný rozvoj území. V současnosti počítáme, že práce potrvají minimálně 10-15 let, dodává.

Skupina CPIPG v tomto roce zpracovala celkový zastavovací projekt, tzv. Masterplan, a to včetně všech dopravních a infrastrukturních vazeb. V Masterplanu jsou zohledněny ideové myšlenky a veškeré architektonicko-urbanistické studie, které pro projekt vznikaly v letech 2016-2019 a kromě města se do jejich komentování zapojila i veřejnost.Masterplan byl zpracován a projednán v souladu s požadavky a regulativy připravované změny územního plánu. Vznikla tak již finální urbanistická objemová, dispoziční a funkční představa investora o celkovém řešení projektu Nové Zbrojovky. V rámci této studie byly také podrobněji vymezeny veškeré dopravní, infrastrukturní a školské objekty, které je pro úspěšný rozvoj nutné koordinovat a připravovat společně s městem a jejichž realizace rozvoj Nové Zbrojovky do určité míry podmiňují, říká Jan Růžička, projektový manažer Nové Zbrojovky.

Jižní zóna – spojení historie a moderní architektury

V rámci strategie udržitelného rozvoje a z důvodu jeho rozsahu, ale také právě ipodmíněnosti realizace některých významných dopravních či infrastrukturních projektů, byl projekt rozdělen do 8 ucelených rozvojových etap. Jako první bude připravovaná tzv. Jižní zóna. Ta nabídne množství funkcí – od pestrých možností bydlení, přes kancelářské a pracovní plochy, kvalitní veřejný prostor s náměstím a vodním prvkem až po volnočasové a kulturní aktivity. Pestrost funkcí a veřejných prostranství zároveň zaručí životnost nejen první etapy, ale vytvoří předpoklady a kvalitní podmínky pro rozvoj celé nové čtvrti.

Součástí Jižní zóny je i zachování a rekonstrukce či dostavba stávajících objektů Zbrojovky – budovy hlavního generálního ředitelství a budovy bývalé výtopny s komínem, který tvoří jednu z dominant areálu. Tyto budovy budou stálou připomínkou původního industriálního charakteru a historie celého území.

V následujícím čtvrtletí chceme i ve spolupráci s městem, městskou částí i veřejností dopracovat finální architektonicko-urbanistické řešení Jižní zóny a následně nechat zpracovat dokumentaci pro územní řízení. Naší snahou bude, aby vydání rozhodnutí potřebných pro zahájení výstavby I. etapy projektu proběhlo co nedříve a Nová Zbrojovka tak začala postupně naplňovat svůj potenciál pro město, městskou část, obyvatele i investora projektu, říká Jan Růžička a pokračuje: Chceme také začít projektovat novou městskou třídu včetně páteřních inženýrských sítí a blíže ve spolupráci s městem dokončit přípravu všech dopravních napojení areálu a koordinovat přípravu protipovodňových opatření a nového městského mostu přes řeku Svitavu.

První nájemci již obsadili nové kanceláře

V tomto roce byly také dokončeny práce na budově ZET.office a její okolí včetně kolaudace a předání prostor dvou prvním nájemcům - Kiwi.com a Axians. Zaměstnanci i veřejnost mohou využívat i přilehlá prostranství a dočasné pobytové, sportovní a relaxační plochy kolem kancelářské budovy. V jejím okolí byl vytvořen park plný sportovních i relaxačních příležitostí. Investor také v následujícím roce plánuje využití těchto ploch pro různé zájmové, komunitní, kulturní a společenské události v Židenicích. Svým charakterem se jedná o dočasné plochy, na jejichž místě se již za několik let spojí nový městský most a městská třída, a tím dojde k napojení dopravy na velký městský okruh. Veškeré objekty umístěné v parku jsou tak relativně snadno přemístitelné do jiné části území, kde budou nadále plnit svoji funkci, a to včetně nově vysázených stromů a zázemí parku.

Celkem bylo na základě návrhu holandského landscape architekta, který s námi spolupracuje i na návrhu Masterplanu území a Jižní zóny, v parku vysazeno přes 240 stromů. Stromy jsou vysazeny tak, aby bylo možné je přesadit v horizontu cca 8 let. Zájemci o sport si zde můžou zahrát fotbal, streetball, volejbal, využít workoutové hřistě, zaběhat si na běžeckém oválu a osvěžit se ve food pointu tvořeným z přemístitelných buněk, doplňuje Miroslav Pekník.

Nová Zbrojovka se posouvá do další fáze rozvoje

 

Kontakty

média 

Pronájem kanceláří