Aktualita

Brno, ČR / Lucembursko, 6. června 2021

Studie první ucelené etapy tzv. Jižní zóny projektu Nová Zbrojovka dokončena

Brno, 6. června 2021 – První čtyři hektary Nové Zbrojovky získaly konkrétní podobu, která se v následujících měsících bude představovat veřejnosti, Městské části a Městu Brnu. První ucelená etapa rozvoje projektu tzv. Jižní zóna vytváří základ pro plnohodnotnou multifunkční, pestrou a propojenou čtvrť revitalizovaného brownfieldu Nové Zbrojovky. Veškeré budovy budou vznikat v souladu s principy udržitelnosti, splňovat nízkou energetickou náročnost a doplní je i zelené plochy.

Poté, co byl na konci roku 2020 schválen územní plán pro lokalitu projektu Nová Zbrojovka, získala její první ucelená etapa v jižní části areálu konkrétní podobu dokončením architektonických studií prvních 6 stavebních bloků. Přibližně na čtyřech hektarech území plánujeme vybudovat asi 100 tisíc metrů čtverečních hrubých podlažních ploch. Začít bychom měli s prvním objektem v roce 2022 a kompletně dostavěnou etapu chceme mít do konce roku 2026, uvádí Miroslav Pekník, ředitel developmentu pro brněnský region v CPI Property Group, která je vlastníkem a investorem projektu Nová Zbrojovka.

Již první etapa bude vznikat na principu multifunkční, vzájemně propojené, architektonicky a urbanisticky hodnotné moderní městské čtvrti plné bydlení, práce, služeb, občanské a veřejné vybavenosti, kultury a kvalitních veřejných prostranství. Součástí této etapy bude citlivá revitalizace dvou zachovaných historických budov, vytvoření hlavního veřejného prostoru celého území Nové Zbrojovky – náměstí s vodními prvky, vznikne zde ale také mateřská školka a doprovodné sportoviště. Podél nábřeží řeky Svitavy vyrostou byty určené na prodej, vznikat zde ale budou také nájemní byty či ubytovací kapacity zaměřené zejména studenty a mladé rodiny. V centru zóny, kde bude zachován objekt bývalé výtopny s komínem, vznikne komunitní a coworkingové centrum zaměřené na startupy, společensko-kulturní sál a kvalitní zázemí pro stravování. Výtopna byla vždy takovým hřejivým srdcem a těžištěm celého areálu. Chceme tuto její funkci zachovat, a i v našem pojetí bude toto místo srdcem, které propojí všechny funkční plochy. Vznikne zde nové náměstí, součástí budou i restaurace, kavárna, galerie, ateliéry a na hlavní pěší a cyklistické ose vznikne také venkovní food market, doplňuje Miroslav Pekník.

Velký důraz je kladen nejen na vytvoření kvalitní a rozmanité architektury, na jejíž přípravě se na Jižní zóně podílelo 5 architektonických týmů, ale také na technickém provedení. Celá výstavba se zaměřuje na udržitelnost, minimalizaci karbonové stopy a na využívání obnovitelných zdrojů. Nejpatrnější bude tento přístup v administrativních budovách, jejichž provedení se zaměří hlavně na úsporu a šetření provozních nákladů i energií. Každá budova splní průkaz energetické náročnosti A a budeme usilovat, aby byla hodnocena certifikátem BREEAM na úrovni Excellent, tedy aby byla maximálně šetrná. Budovy budou reagovat na počty lidí uvnitř i v okolí a dle toho upravovat své vnitřní procesy. Současně zavádíme spoustu nových technologií, které budou zabraňovat šíření virů, upřesňuje Miroslav Pekník. Součástí nových budov budou i zelené střechy, šetrný způsob nakládání s dešťovými vodami a fotovoltaické panely umisťované primárně na střechách objektů, které budou zásobovat budovy zelenou energií.

Celá Jižní zóna zakládá řád cyklostezek a hlavních pěších tras vycházejících z Masterplanu území a bude napojena na okolní infrastrukturu, čímž dojde k plynulému přechodu z města přes celé území. Dopravně je zde snaha o minimalizaci dopravy v území dle zásad tzv. města krátkých vzdáleností. Řešení se chystá také pro parkování, které bude umožněno lokálně na ulicích, tak primárně v podzemních patrech rezidenčních a administrativních budov, dojde také k vybudování veřejného parkoviště s možností přestupního uzlu na veřejnou dopravu nebo kolo. V parkovištích bude také dostatek elektronabíječek, pro které vznikne samostatný okruh, aby byla zajištěna plynulá dodávka energií a nedocházelo k přetížení.

Chceme, aby byla celá Nová Zbrojovka, Jižní zónou počínaje, živý areál fungující 24/7, a to jak přes týden, tak o víkendu. Snažíme se, aby oblast splynula s městem jako takovým, případně aby vzniklo vzdálené centrum všech služeb, kvalitního prostředí pro život a pestrých možností, jak trávit volný čas, uzavírá Miroslav Pekník.

Studie první ucelené etapy tzv. Jižní zóny projektu

 

 

Kontakty

média 

Pronájem kanceláří