Aktualita

Brno, ČR / Lucembursko, 23. května 2018

Den otevřené brány

Otvíráme pro Vás na jeden den bránu areálu Zbrojovky u příležitosti stoletého výročí jeho vzniku. Místo s inspirujícím geniem loci – místo, kudy kráčely dějiny nejen města Brna. V období první republiky patřila Zbrojovka Brno k jedné z nejlépe hospodařících firem v Československu. Probíhal zde vývoj i výroba celé řady produktů. Útlum výroby vedl ke krachu areálu, kde se v devadesátých letech střídali vlastníci a areál začal chátrat.

CPI Property Group, která je majitelem areálu od roku 2016, zahájila revitalizaci celého území a představuje multifunční projekt Nová Zbrojovka. Z dvacetihektarového brownfieldu v širším centru Brna vznikne živá, moderní a dobře dostupná čtvrť, která poskytne kvalitní možnosti bydlení, pestrou nabídku služeb a nákupních, pracovních i odpočinkových příležitostí.

Sobota 9. 6. 2018 je unikátní příležitostí vstoupit do jinak uzavřeného areálu a seznámit se nejen s minulostí Zbrojovky, ale i současným postupem prací. Připravili jsme pro Vás Den otevřené brány se zajímavým doprovodným programem. Tím hlavním co Vám chceme nabídnout, je prostor sám.

Co jsme pro vás připravili

 1. Historická vozidla - výstavu veteránů autoklubu Z Brno – vozy vyráběné přímo v areálu
 2. Technologie budoucnosti - JAMCOPTERS - praktické využití bezpilotních prostředků v multifunkčním projektu Nová Zbrojovka.- prolétněte se s námi…
 3. Demontservis – přehlídka bouracích strojů a techniky, která se podílí na revitalizaci areálu
 4. Budova Nářaďovny – představíme průběh bouracích prací a první rekonstrukci haly v areálu – budoucnost na dohled!
 5. Prohlídka areálu - Návštěva původních výrobních hal spojená s promítáním videodokumentu o Zbrojovce Brno, fotokoutky, výstavou traktorů ZETOR a také mimořádně atraktivní DRONE RACING SHOW-ROTORAMA – profesionální piloti dronů v akci
 6. Z-shop – ve spolupráci s partnery akce budete mít možnost zakoupení dárkových předmětů s logy Zbrojovky Brno, Zetoru a další… Nejen jako upomínku na Den otevřené brány.

Praktické informace a doporučení pro návštěvníky

10:00 hod.  Otevření areálu
18:00 hod.  Poslední prohlídka
20:00 hod.  Uzavření areálu

 • vstup do areálu bude korigován po skupinách, na zahájení prohlídky obdržíte důležité informace a dostanete mapku s trasou a směrem prohlídky,
 • trasa prohlídky je z bezpečnostních důvodů a probíhajících bouracích prací přesně vymezena,
 • v areálu se již budete pohybovat dle individuálního zájmu, tak, abyste si den užili dle svých představ.

Doprava
doporučujeme MHD. Tramvaj č. 2 a 3, zastávka Vojenská nemocnice.
Parkování
není zajištěno, velmi omezená kapacita před areálem. Vjezd do areálu je vyhrazen pouze pořadatelům akce.
Gastro zóna
k zakoupení pro vás bude připraveno občerstvení, které bude umístěno při vstupu do areálu a na konci prohlídky.
Mobilní toalety
v celém areálu jsou rozmístěny mobilní toalety. Myslíme i na osoby s handicapem.

Bezpečnost

 • o bezpečnost osob a ochranu majetku se stará specializovaná bezpečnostní agentura a tým koordinátorů akce, který Vám bude po celý den k dispozici
 • vstup do areálu je na vlastní nebezpečí, děti pouze v doprovodu dospělé osoby
 • trasa prohlídky vede v bezprostřední blízkosti staveniště a bouracích prací
 • trasa vede po historických halách, při průchodu dbejte zvýšené opatrnosti
 • respektujte prosím vyznačenou trasu i směr prohlídky, mimo vyznačenou trasu je vstup přísně zakázán!
 • dbejte pokynů bezpečnostní agentury a koordinátorů akce
 • nedotýkejte se a také nijak nemanipulujte s volně ležícími předměty a el. kabely
 • zákaz kouření ve všech uzavřených prostorách
 • nepřibližujte se do nebezpečné vzdálenosti ke strojním zařízením, mimo vyznačené plochy
 • v případě úrazu či jiného problému okamžitě kontaktujte koordinátora či bezpečnostní agenturuPři vstupu do areálu prosím vezměte na vědomí, že z akce Den otevřené brány budou společností NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. pořizovány obrazové záznamy, které mohou být využity pro marketingovou prezentaci akce na internetových stránkách skupiny CPI PG, k tiskovým zprávám či na youtube kanálu skupiny CPI PG. K vyjádření svého případného nesouhlasu s takovýmto možným zpracováním Vašich osobních údajů využijte prosím e-mail contact@cpipg.com.

Kontakty

média 

Pronájem kanceláří