O Nové Zbrojovce

Nová Zbrojovka je nově vznikající čtvrť v brněnských Židenicích – moderní, propojená, udržitelná, živá. Na téměř nevyužívaném brownfieldu o rozloze 22 hektarů tu během 15 let vyroste místo pro bydlení, práci, relax i zábavu. Prostě místo pro život. Součástí projektu je 2 500 bytů, 200 000 m2 kancelářských a 100 000 m2 komerčních a retail ploch a služeb. Každý den se tu bude pohybovat asi 20 000 lidí. Pro lepší představu, to je o něco málo méně než počet obyvatel Vyškova. Bude to tady prostě žít. Kromě kanceláří a bytů tady vyroste nové náměstí, kulturní centrum, multifunkční sportovní areál, škola i školky. S okolím propojí Novou Zbrojovku nový most, první v Brně po 60 letech. Povede zde městská třída s odděleným cyklopruhem a kvalitním napojením na MHD a okolo řeky vznikne krásné nábřeží. Svoje místo si tu prostě najde každý. Vítejte v Nové Zbrojovce.

Udržitelnost

Udržitelnost je jedním ze stěžejních prvků projektu Nové Zbrojovky. Všechny budovy budou plnit novou EU Taxonomii, která definuje ekologicky udržitelné podnikání. Celý areál bude mít propracovaný systém zelených střech s fotovoltaickými panely, které vyrobí až 4,5 megawatt-peaky energie. Ty pokryjí asi třetinu spotřeby areálu. Veřejná prostranství jsou pak z hlediska udržitelnosti navržena co nejefektivněji. Samozřejmostí je zachytávání dešťové vody a její efektivní využití. 30 % všech ploch v Nové Zbrojovce bude tvořit zeleň, přičemž hlavní park vznikne v okolí řeky.

Jako první v České republice bude celá Nová Zbrojovka připravená tak, aby mohla získat mezinárodní certifikaci BREEAM Communities.

Spolupráce s městem

Takto rozsáhlý projekt, jakým je Nová Zbrojovky, by bez zapojení města nebyl možný. Je potřeba jej řešit komplexně, především kvůli nutnosti vybudovat rozsáhlou infrastrukturu a napojit ji na tu stávající. Ať už jde o páteřní komunikace, cesty, chodníky, veřejnou dopravu, kanalizaci, hospodaření s vodou, protipovodňová opatření nebo občanskou vybavenost. S městem máme proto uzavřenou Smlouvu o spolupráci, kterou jsme podepsali v roce 2021. Ta definuje rozvoj celého území a investice pro dalších 10 let. Jejím předmětem je 13 hlavních bodů na jejichž základě vzniká série dalších, dílčích smluv o spolupráci.

Fotografické podklady a vizualizace vám rádi zašleme na vyžádání.
Loga společnosti ke stažení naleznete na tomto odkazu.
Booklet (CZ) | Booklet (EN)

Hlavní kontakt pro média

Eva Skácelová
+420 603 507 712
e.skacelova@cpipg.com

13 bodů spolupráce

 1. Úprava VMO Tomkovo náměstí
 2. Bulvár přes ulici Bratří Mrštíků
 3. Nová Dukelská
 4. Sportovní nábřeží
 5. Nový most přes Svitavu
 6. Nová Šámalova
 7. Propojení ulice Markéty Kuncové
 8. Jižní napojení – rozšíření ulice Šámalova a úpravy ulice Zábrdovická
 9. MHD – trolejbusové vedení
 10. Přeložení kmenové stoky E a založení kmenové stoky E1
 11. ZŠ v areálu Nové Zbrojovky
 12. MŠ na obou územích
 13. Ostatní veřejná vybavenost

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com