Rok 2023 v Nové Zbrojovce

Možná malý krok pro Brno, ale velký skok pro Novou Zbrojovku, takový byl pro nás letošní rok. Začíná se zhmotňovat to, co jsme dlouho projednávali a připravovali, na co se připravovaly všechny ty dokumentace, návrhy a sbírala stanoviska, rozhodnutí a souhlasy. A že jich bylo! Považujeme za důležité všechny ty milníky letošního roku shrnout a vyjádřit vděčnost za spolupráci všech, kteří se s námi na vzniku živé, moderní a udržitelné městské čtvrti Nová Zbrojovka podílí. Děkujeme. A teď již zasloužené plácání po ramenou. Dobře my všichni!


Všude dobře, na Hradě nejlíp

Letos jsme dokončili naši chloubu, zbrojováckou ikonu na rohu Lazaretní, která tu měla funkci správní budovy již před 100 lety a tuto funkci jsme jí milerádi navrátili. Právem jsme ji pojmenovali HRAD a je nyní našim druhým, kancelářským domovem.  
Hned vedle našeho HRADU je v plném proudu stavba očekávaných byznys prostor a každý den koukáme, jak nám před očima vzniká budova zakládající si na promyšleném designu a nejmodernějších technologiích a zároveň nekompromisně dodržující nejvyšší ekologické standardy. Ano, řeč je o budově D4, která poskytne 10 000 m² kancelářských prostor, které nemají v Brně konkurenci. 
Stavba administrativní budovy D4

A rosteme nejen počtem m², ale také počtem uživatelů nově vzniklých prostor. Je potěšení sledovat, jak se Nová Zbrojovka postupně plní, zabydluje a funguje tak, jak bylo v plánu. Letos jsme tak do svých novozbrojováckých řad přivítali hned 9 nových společností. 
A nejen z dospělých je tvořena naše komunita, mimo kancelářských „lavic“ v ZET.Office přibyly také lavice školní v nově otevřené brněnské pobočce soukromé školy PORG. Na 1 500 m² zde otevřela hned první 3 stupně základní školy. 

Vléváme život do roky nevyužitých prostor, což s sebou nese i logickou očistu od toho starého, již nepoužitelného. V letošním roce jsme se tak rozloučili s původními střeleckými tunely a zástavbou v prostoru za ZET.Office. Také budova Polikliniky Lazaretní, která se přesunula jen o pár desítek metrů dál, byla zbourána. A tímto máme uklizeno, poslední významné demoliční práce jsou za námi.  

Máme zelenou!

Co je psáno, to je dáno aneb výstavba zatím jen na papíře, což je slibný první krok. Letos jsme získali další tři stavební povolení pro budoucí rezidenční či komerční objekty, a to pro bloky D2+3, D5 a náš první bytový blok. První bytový blok pro nás znamená započetí další významné etapy, dá prostoru Nové Zbrojovky nový rezidenční rozměr a na ten se těšíme. 

Rok 2023 nám přinesl také povolení dvou zásadních infrastrukturních kroků, a to jižní dopravní napojení z ulice Zábrdovická a dopravní napojení v severní části z ulice Markéty Kuncové, díky kterým bude dopravní obslužnost Nové Zbrojovky významně zlepšena. I uvnitř areálu již můžeme posunout naše infrastrukturní plány, získali jsme souhlas s realizací komunikace pro dopravní obsluhu včetně páteřních infrastrukturních rozvodů. 
A seznam uzavíráme další významnou zelenou, kterou jsme dostali pro výstavbu kmenové stoky v nové poloze budoucí městské třídy. 


Pracovní vizualizace nové městské třídy


Kroky, o které se letos Nová Zbrojovka posunula, nám dělají velkou radost a věříme, že v tomto tempu budeme pokračovat i v roce následujícím, ať už v rámci projektů realizovaných společně s městem Brnem, tak v rámci našich rezidenčních a komerčních objektů. 

Přišel jsem, zveřejnil jsem, natočil jsem, ocenil jsem

Všechny události, akce a růst sdílíme na našich webových stránkách, kterým jsme v letošním roce dali modernější a přehlednější podobu a doplnili žádané prvky jako je nová 3D vizualizace celého areálu, blog s aktualitami nebo komplexní informace o možných pronájmech. Co jste se nedozvěděli z našich sítí, mohli jste si poslechnout v některém z rozhovorů v již třetí sérii našeho podcastu V ODZBROJENÍ. Směsice hostů byla opravdu pestrá. 

A nejsme jediní, kdo vysílá a sdílí, co se u nás děje. Již poněkolikáté se k nám přidala také Česká televize s reportáží z našeho areálu a řada dalších médií.  


Hosté gastrospeciálu v podcastu V ODZBROJENÍ


Natáčení s Českou televizí na terase HRADU

Podzim nám pak přinesl ocenění našich záměrů v podobě prestižní mezinárodní certifikace BREEAM communities. Získání certifikace potvrzuje, že vytváříme novou udržitelnou městskou část založenou na principech města krátkých vzdáleností. A každým z těch dílčích kroků, které tu prezentujeme, jsme blíž k tomuto cíli. 

Jsme prostě akční a taky dost kulturní a dobročinní

Desítky akcí rozhýbaly dění Nové Zbrojovky v tomto roce a přilákaly k nám nové fanoušky. Tak třeba výstavy k architektonickým soutěžím o podobě školy, řešení bytových bloků G a H nebo oblíbené prohlídky našeho areálu v rámci Open House Brno. A taky spousta festivalů, food festival, Elgfest, festival Překročme řeku nebo sportovní událost roku Youth Sports Festival. Projely tady desítky dechberoucích historických vozidel v rámci závodu 1000 mil československých. Jobspin Job and Relocation Fair veletrh nabídl pracovní příležitosti pro expaty. A EVENT.Brno k nám již podruhé přivedl vybrané dodavatele lokálního designu, vymazleného gastra a slow fashion. Večer jsme mohli vyrazit do letního kina Art a pak jsme prožili jeden intenzivní sen na již druhém ročníku Nebálu. No byla to jízda. Vyjmenovat zde všechny akce by zabralo ještě další článek. Tak třeba v tom dalším? :) 

Nebál, foto: Vojta Fiko

EVENT.BRNO, foto: Lucie Mojžíšová

Open House Brno, foto: Ondřej Závorka

U toho všeho veselení a edukace nezapomínáme ani na dobré skutky. Spolu s Nadací BJP Foundation podporujeme nejen finančně Fond ohrožených dětí Klokánek. Zajišťujeme materiální pomoc, pořádáme u nás akce pro děti a jsme rádi, že jsme mohli spolu s ostatními nájemníky Nové Zbrojovky vyplnit dětská přání letos už ze dvou vánočních stromků splněných přání. Úsměv na tváři jsme tak vykouzlili téměř sto dětem ze dvou oddělení Dětské nemocnice Brno.

Počet fanoušků a novozbrojováckých nadšenců roste, a to nás opravdu těší. Zakládáme si na otevřené komunikaci, transparentnosti a dobrých vztazích, a jsme rádi, že v tomto případě platí: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ 

Předání sbírky v Klokánek Brno

Předání dárků v Dětské nemocnici Brno

A plány do roku 2024?

Nazveme to spíše přání než plány, protože jsme si vědomi mnoha faktorů, které mohou zasáhnout a ovlivnit naše plánované vize. 

Jak se dá předpokládat, rádi bychom navázali na získaná stavební povolení a posunuli přípravu dopravního napojení z ulice Zábrdovická a pokud budou vhodné podmínky také severního napojení z ulice Markéty Kuncové. 
Zároveň připravujeme podklady pro získání souhlasu s výstavbou další části Nové Zbrojovky. Posvěcení z pohledu vlivu na životní prostředí pro 2. etapu výstavby jsme již letos získali díky studii EIA. Směrnice EIA hlídá, jaký vliv bude mít stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení zajišťuje objektivní posouzení problému a zabraňuje případným negativním dopadům. 

A pokud máme být konkrétní, rádi bychom získali povolení rekonstrukce původních historických budov, Kotelny a Haly 76 a výstavby dalších šesti bytových i komerčních objektů. Věříme, že získáme povolení také na realizaci nové městské třídy, která spojí obě zmíněná dopravní napojení a naváže na připravovaný most přes Svitavu.

Kotelna

Hala 76 

A samozřejmě počítáme s další vlnou kultury, podcastů, akcí, sportu, zkrátka zábavy ve všech podobách. Nezapomeňte nás tedy sledovat na našich sítích, třeba na Facebooku nebo Instagramu.

Nová Zbrojovka byla, je a bude vaše! 

Přejeme vám krásné svátky plné smíchu a splněných přání. Těšíme se na setkávání opět v novém roce 2024!

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com