Etapa 2:
Nové byty u Svitavy

Výstavba druhé etapy, která je podmíněna vybudováním protipovodňových opatření v letech 2026 - 2030, významně rozšíří nabídku bytů i nebytových prostor v Brně i zelené plochy v areálu Nové Zbrojovky. Stavět se bude podél nábřeží Svitavy a odtud směrem k náměstí s Kotelnou a nově vzniklé městské třídě Nová Šámalova. Celou etapu pak zakončí rekonstrukce Haly 76. Významnou součástí této etapy je dopravní napojení Nové Zbrojovky. Nový most, první v Brně po 60 letech, propojí Novou Zbrojovku přes řeku na plánovanou Novou Dukelskou a Gargulákovu. Městská třída, Nová Šámalova, která bude protínat Novou Zbrojovku vyřeší také napojení na další dopravní uzly, konkrétně Šámalovu, Lazaretní a Markéty Kuncové. Součástí městsk třídy bude zárověň zelený koridor pro chodce a cyklisty. Ten bude kombinovat rostliny, stromy a rozmanité vodní prvky a během léta tak ochlazovat okolí. Jedním z důležitých pilířů výstavby Nové Zbrojovky je architektonická diverzita. Na architektonické podobě Etapy 2 se proto bude podílet minimálně 6 architektonických týmů. Na podobu bytových bloků na nábřeží proběhla v roce 2022 architektoniká soutěž. Vítězné návrhy pocházejí z dílny DAM Architekti a MS Architekti. Zadáním pro zpracování celé etapy bylo zachování Haly 76 a vhodné doplnění tohoto území o bytovou výstavbu, ale také o nové administrativní a volnočasové objekty, včetně návazných služeb. Podmínkou je samozřejmě navržení dostatečné parkovací kapacity, vymezení plochy pro umístění moderního energocentra pro celé území a respektování navržených protipovodňových opatření.

AKTUÁLNĚ Z NOVÉ ZBROJOVKY

Máte zájem
o novinky?


Miroslav Pekník

Development director

+420 774 821 609
m.peknik@cpipg.com
Elen Heinlová

Property Manager

+420 773 739 604
e.heinlova@cpipg.com
Jan Růžička

Project Manager

+420 773 758 635
j.ruzicka@cpipg.com
Jakub Farář

Event Manager

+420 771 285 151
j.farar@cpipg.com